HIND

Hinnad: võimalik nii lühiajaline kui ka pikaajaline teenus.

Hinnad alates 01.04. 2022.a:

a- Klient vajab vähest kõrvalabi igapäevastes toimingutes. Hind 870 euro kalendrikuu/31 euro ööpäevas.

b– Klient vajab osalist kõrvalabi paljudes igapäevastes toimingutes. Hind 900 euro kalendrikuu/33 euro ööpäevas.

c– Klient vajab täielikku abistamist igapäevastes toimingutes (isik vajab hoolduseks eriotstarbelisi hooldusvahendeid). Hind 950 euro kalendrikuu/35 euro ööpäevas.

P.S. Tulijatel palume kaasa võtta vähemalt 1 kuu ravimid (juhul, kui arst on määranud ravi).